Uwe Thormählen GmbH, Bardenfleth 25, 26931 Elsfleth - Tel. 04485 / 285